Select Page
  • Version
  • Download 2
  • File Size 395 KB
  • File Count 1
  • Create Date 08/01/2564
  • Last Updated 24/04/2021

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)