ข่าวสาร

ย้อนกลับ
พิธีมอบรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น โครงการเล่าเรื่องเป็นละคร ปีที่ 2
ดร. ธนกร ศรีสุขใส    ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   และอาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์   ร่วมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้มีผลงาน   การเขียนบทละครดีเด่น จำนวน 10 ราย จากภาคตะวันออกและภาคใต้ 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากภาคตะวันออก ได้แก่
- พญ.อุบลพรรณ วีระโจง ชื่อผลงาน หวานใจนายตัวท็อป (Dream Team Doctor)
- เรือตรี สิรปกรณ์ จันทร ชื่อผลงาน คมตะวัน
- คุณเอก อันเป็นเอก ชื่อผลงาน กุหลาบสีทอง
- คุณรัฐธัญญา เรืองโรจน์ ชื่อผลงาน พลิกเวลาล่าคนโกง
- พ.ต.ท.เรืองยศ เกษรบัว ชื่อผลงาน ขุนพนมพรหมคีรี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรจากภาคใต้ ได้แก่
- คุณญาณพันธุ์ พันธรักษ์ ชื่อผลงาน เกลอเขา- เกลอเล
- คุณพนาพร ประชุมทอง ชื่อผลงาน เสียงเรียกจากริมฝั่ง
- คุณคีตาญชลี แสงสังข์ ชื่อผลงาน เลสาบเรา-ด้วยรักและความหวัง
- คุณมนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช ชื่อผลงาน หลอน ลวง ล้วง ลับ
- คุณชาญชัย หาสสุด ชื่อผลงาน ทางน้ำเชี่ยว

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม #เล่าเรื่องเป็นละคร
#กองทุนสื่อ #สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเข้าชม : 101