ข่าวสาร

ย้อนกลับ
โควิดยังอยู่ คุณห้ามหย่อน
“โควิดยังอยู่คุณห้ามหย่อน” 
ใส่หน้ากาก - เว้นระยะห่าง 
หมั่นล้างมือ - ดูแลรักษาสุขภาพ 
ด้วยความห่วงใย จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่การเข้าชม : 97