ข่าวสาร

ย้อนกลับ
จิตอาสา กองทุนสื่อ ช่วยงานอาสาสมัครรับของบริจาค ที่ มูลนิธิกระจกเงา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ และเป็นอาสาสมัคร ในกิจกรรม #อาสาจัดเต็ม  
ช่วยต้อนรับ ช่วยขนย้ายสิ่งของ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่นำของใช้มาบริจาค 
ที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

การเข้าชม : 60