ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนสื่อ มอบของขวัญวันเด็ก สื่อนิทานโควิด-19 ปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กประจำปี 2564   ทางกองทุนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบของขวัญ สื่อนิทานโควิด -19 ที่ผลิตขึ้นเพื่อปลูกฝัง วิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ที่ต้องให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการของพัฒนาการ ในขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เด็ก ๆ ถูกจำกัดโอกาสในการทำกิจกรรม และเรียนรู้เฉพาะแต่ที่บ้าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงสร้างสื่อสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ การดูแลตัวเอง โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอีกด้วย
นายธนกร กล่าวว่า รูปแบบสื่อนิทานโควิด -19 เป็นคลิปวีดีโอ การเล่านิทานของนักเล่านิทานเด็กมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งเด็กและผู้ปกครอง รวม 10 คน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ครูชีวัน วิสาสะ นักเขียน
นักวาดภาพประกอบ และนักเล่านิทาน เจ้าของรางวัลหนังสือภาพสําหรับเด็ก หลายเล่มและได้รับการแปลในหลายประเทศ
2. ครูปรีดา ปัญญาจันทร์
นักเล่านิทาน คุณครูอนุบาล ทําหนังสือภาพ บรรณาธิการหนังสือและวิทยากร ด้านการใช้หนังสือสําหรับเด็ก
3. รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (ป้ากุล)
นักเขียนและเล่านิทานสําหรับเด็ก
4. ภัทรจารีย์ อัยศริ (ย่านิต)
นักสร้างสรรค์รายการสําหรับเด็ก “สโมสรผึ้งน้อย”
5. เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง)
นักเขียนนิทานสําหรับเด็ก เจ้าของรางวัลมากมาย กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และผู้จัดการโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศไทย
6. ระพีพรรณ พัฒนเวช (ป้าแต้ว)
อดีตบรรณาธิการ นิตยสารแพรวเพื่อนเด็ก
7. ลําพู แสงลภ (พี่ตุ้ย)
นักแต่งและวาดภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก และ “เพื่อนใหม่ของลุงหมี” ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8. ชัยฤทธ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ (พี่มู)
นักเล่านิทานและแต่งนิทานสําหรับเด็ก บรรณาธิการสํานักพิมพ์ Hello Kids
9. รัตนา โพธิรัชต์
นักเล่าและแต่งนิทาน
10. มนฤดี ทองกลอย (พี่ฟาง)
นักเขียนนิทาน เรื่องกุ๋งกิ๋ง
โดยสามารถโหลดรับชมนิทานต้านโควิด -19 ผ่านช่องทางยูทูปของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นอกจากนั้น นายธนกร กล่าวว่า การผลิตสื่อหนังสือภาพในโครงการ ‘สื่อวิเศษเพื่อเด็กพิเศษ‘ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ว่าด้วยการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ และดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ที่ดูแลเป็นพิเศษ ในกลุ่มโรคออทิสติกด้วย
การเข้าชม : 217