ข่าวสาร

ย้อนกลับ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(4 ก.พ.64)  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการกองทุน  และคณะกรรมการกองทุน 

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
การเข้าชม : 526