ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนสื่อจับมือสมาคมโฆษณาผนึกภาคีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง พัฒนาหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

(17 กุมภาพันธ์ 64)  โครงการการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้จากต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่สัญญา ว3-2562 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ได้จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าและขยายผลโครงการการผลิตสื่อโฆษณที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ


โดยมีภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยจำนวน 10 แห่งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และการสื่อสารการตลาดที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   และเน้นย้ำการเสริมสร้างความเข้าใจ และคำนึงถึงคุณค่าและจริยธรรมของการโฆษณา ตลอดจนการสร้างสรรค์โฆษณา หรือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีจริยธรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

การเข้าชม : 458