ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ภูมิทัศน์สื่อฯ ในรายการ "คิดสลับสี"

    นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายศักดิ์ชัย กาย เจ้าของและบรรณาธิการบริหารนิตยสารชื่อดังของประเทศไทย ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ“คิดสลับสี” ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ (Blue sky TV) ในประเด็นเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อฯ” ว่าด้วยเรื่องภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๕-๒๑.๐๐ น.ที่ผ่านมา ติดตามรับชมย้อนหลังรายการ “คิดสลับสี” ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ เรื่อง ภูมิทัศน์สื่อ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ได้ทาง www.youtube.com

สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
06/2560 

การเข้าชม : 76