ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ผู้บริหาร AMARC เข้าพบคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ หารือความร่วมมือระหว่างองค์กร
Mr. Suman Basnet, Regional Director, Regional Office for Asia-Pacific, The World Association of Community Radio Broadcasters (French: Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires, AMARC)

เดินหน้าเข้าพบคณะผู้บริหาร คุณสุวารี เตียงพิทักษ์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คุณชาญณรงค์ วงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือในอนาคตระหว่างกองทุนฯ กับ AMARC เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562
การเข้าชม : 375