ข่าวสาร

ย้อนกลับ
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง
การเข้าชม : 119