ข่าวสาร

ย้อนกลับ
Less is more ปี 2 การอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้พิการ ทะลายทุกข้อจำกัดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ มูลนิธิ Five for all จัดโครงการ Less is more #2 
“การอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” สำหรับผู้พิการ 5 ภาค ทั่วประเทศ

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น
สำหรับผู้พิการ 5 ภาคทั่วประเทศ ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ มูลนิธิ Five for all จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ก.ค. 62 ที่ผ่านมาว่า

"ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย มูลนิธิ five for all
ร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้น้องๆ “กลุ่มพิเศษ” ในสังคมไทย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพของประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และที่สำคัญทางกองทุนฯ ต้องการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสามารถของน้องๆ ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
เพราะพวกเราเชื่อว่าความสามารถของน้องๆ จะทลายทุกข้อจำกัดการสร้างและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน"
โดยผลงานภาพยนตร์สั้นของผู้ร่วมโครงการที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
และประกาศนียบัตรในงานรวมพลังสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ที่จะถึงนี้


กิจกรรมการอบรมการจะเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์นำโดย คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
ตั้งแต่การเขียนบท นำแสดง ถ่ายทำ และตัดต่อและเรียนรู้ด้านการแสดงจากวริศรา บำรุงเวช ครูสอนการแสดงที่โรงเรียนสอนการแสดง
The Drama Academy by Kru Ngor ส่งเสริมสร้างพลังบวกเพื่อทลายทุกข้อจำกัดการสร้างสื่อ ก่อนที่จะได้รับโจทย์ในการตีความความพิการทุกอย่างด้วยมุมมองใหม่


#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทะลายทุกข้อจำกัดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การเข้าชม : 85