ข่าวสาร

ย้อนกลับ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จับมือภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชน 14 แห่ง ร่วมใจผลิต สื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกต่อสังคม
“ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย สร้างความรู้   ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์”

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจับมือภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชน 14 แห่ง
ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งผลเชิงบวกต่อสังคม

โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในโครงการ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 14 แห่ง 
โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม    เป็นประธานในพิธีลงนาม

สำหรับโครงการ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”
เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ
และจะดำเนินการตลอดทั้งปี 2563   รวมถึงการเผยแพร่หลักสูตร 4 หลักสูตร
คือ การสื่อสารโฆษณา ,โฆษณาสร้างสรรค์   ,โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ได้ทาง
การเข้าชม : 236