ข่าวสาร

ย้อนกลับ
คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ของกองทุนฯ ร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ COVID-19
“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู้ไวรัส COVID-19”
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563   ณ สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ   ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ COVID-19
การเข้าชม : 96