ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ โควิด 19 ครั้งที่ 13/2563
22 มิถุนายน 2563
คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ โควิด 19 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดประชุม ครั้งที่ 13/2563 โดยมี อ.นคร วีระประวัติ เป็นประธานการประชุม  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางกองทุนฯ ได้เชิญ  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และ พญ.สุมนี วัชรสินธุ์    ทีมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ ร่วมหารือถึงแนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หลังจากการคลายล็อคของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 ณ ห้องประชุม 1 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การเข้าชม : 245