ข่าวสาร

ย้อนกลับ
นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา ผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2558

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รักษาการแทนผู้จัดการกองทุนฯ เป็นผู้ชี้แจง โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

การอภิปรายในครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๕ คน

ประกอบด้วย อนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย และสำลี รักสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งประเด็นในการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของกองทุนฯ ในอนาคตต่อไป

การเข้าชม : 259