ข่าวสาร

ย้อนกลับ
เชิญชวนส่งคลิปวีดีโอกิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด"
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงวัฒนธรรม
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สมาคมรักแม่
6. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเยาวชนในกลุ่มเจนอัลฟ่า ช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาหรือบุพการีผู้เป็นเสมือนแม่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมโครงการองค์กรคนดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรัก ความกตัญญู เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ภายใต้ธีม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”
โดยเป็นคลิปวิดีโอที่สถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองของเยาวชนในเจเนอเรชั่นอัลฟ่าเป็นผู้บันทึก/ถ่าย จัดส่งคลิปในนาม ของเยาวชน ความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถถ่ายได้ด้วยมือถือ-สมาร์ทโฟน ในรูปแบบอัดวีดีโอ “แนวนอน” ซึ่งมีเนื้อหา คือ เยาวชนผู้ส่งwลงาน แสดงออกถึงความกตัญญ บอกรักคุณแม่ หรือผู้เป็นเสมือนมารดา
สามารถส่งผลงานในนามเยาวชนได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้:
1. กรอกข้อมูลผู้ส่งผลงานในทูลเกิ้ลฟอร์มตามลิงค์ หรือ สแกน QR Code
https://bit.ly/2AIVceN
2. ส่งไฟล์คลิปวีดีโอมาที่ อีเมล lovemomforever.senate@gmail.com
สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดยคณะทํางาน จะรวบรวม 88 คลิป นําเพยแพร่รณรงค์ ส่งเสริมความกตัญญ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อร่วมกันสร้าง คุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดี และเยาวชนจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
การเข้าชม : 176