ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนสื่อฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสู้โควิด-19
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   จัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19   เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  

ซึ่งเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ใน 9 ประเด็น จากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน   ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19   ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    ประกอบด้วย

1.การผลิตสื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่ม
2.การสร้างพื้นที่ให้เกิดการประสานงาน  
3.การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จากความสำเร็จในการจัดการโควิด -19  
4.การสร้างสื่อเพื่อรณรงค์สร้างจิตอาสา  
5.การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม  ที่สนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด -19   
6.การรณรงค์ทางศาสนา  
7.การบันทึกประวัติศาสตร์   
8.การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการจากในประเทศไทย  
9.การสร้างสื่อเพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการดูแลตัวเอง

โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และ แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมพูดคุย 9 ประเด็นสำคัญ ดำเนินรายการโดย ผศ.วรัชญ์ ครุจิต   คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่าผลกระทบของโควิด 19 เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยกัน  โดยทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะนำข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปออกแบบกระบวนการทำงานในระยะต่อไป   เพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ สร้างการป้องกันอย่างยั่งยืน 

#กองทุนสื่อสู้โควิด19
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การเข้าชม : 17