ข่าวสาร

ย้อนกลับ
กองทุนสื่อฯ ร่วมกับ เมเจอร์ ชวนคนไทยรู้เท่าทัน Fake News ผ่าน “My Dad” และนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”
ในปัจจุบันโซเชียลมีเดีย เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์, การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถทำได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่วัยรุ่น หรือวัยทำงานเท่านั้นที่นิยมติดตามข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียแต่ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ใครๆ ก็สามารถเขียนข่าวขึ้นมาเผยแพร่ได้อาจเป็นข่าวลือหรือข่าวปลอมทำให้ผู้เสพข่าวที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงอาจหลงเชื่อ หรือแชร์ข่าวดังกล่าวออกไปส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังเสพข่าว และรับส่งต่อข่าวปลอม หรือ Fake News ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำนิทรรศการ“รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักรู้มากขึ้นพร้อมชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ณ ลานอินฟินิทซิตี้ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน     
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ และสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน และผู้สูงอายุมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” นิทรรศการ“รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ก่อนส่งต่อข้อความ คลิป ภาพ หรือเนื้อหาใดๆ ออกไปสู่คนอื่นๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรู้เท่าทันสื่อ ทั้งยังสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง และสังคมได้อย่างแท้จริง”
ด้าน นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้ามามีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลเท็จ สร้างความตื่นตระหนก และผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในฐานะที่เรามีสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าวนำเสนอผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 71 สาขา 394 โรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2563
นอกจากนี้ยังได้จัดทำนิทรรศการ“รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” เพื่อตอกย้ำการให้ความรู้และทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ถือเป็นการทำหน้าที่ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสังคมไทยครับ”

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้สู่กลุ่มเป้าหมายให้รู้เท่าทันสื่อเช็คให้แน่ อย่าแชร์ อย่าเชื่อ” ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวได้หยิบยกข้อมูลข่าวสารลวงมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านห้องจัดแสดงเขาวงกต เสมือนการหลงไปกับข่าวลวง แต่เมื่อเข้าใจ และรู้จักช่องทางการเช็คหรือหาข้อมูลที่เท็จจริงได้ก็สามารถหาทางออกที่ถูกต้องให้กับข่าวนั้นๆได้พร้อมรับชมภาพยนตร์โฆษณา ชุด “My Dad” 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน รวมทั้งร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก   ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ  คุณวรวลัญช์ นิรันดร จากโครงการ NFN chatbot : No Fake news chatbot และคุณอรการ จิวะเกียรติ ถึงภัยร้ายจากการเสพข่าวปลอมจากโลกออนไลน์ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ร่วมสร้างสังคมไทยให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์พร้อมรับมือข่าวลวง (Fake News) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” และนิทรรศการ“รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลานอินฟินิทซิตี้ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
การเข้าชม : 165