ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ชี้ การขับเคลื่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งอย่างมาจากการผลิตซ้ำ ที่เกิดจากสื่อทั้งสิ้น
ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ชี้ การขับเคลื่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งอย่างมาจากการผลิตซ้ำ ที่เกิดจากสื่อทั้งสิ้น  การประชุมเชิงปฎิบัติการณ์แนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยนางยุพา กล่าวว่า คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ มีการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อไม่เหมาะสม และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด (76 คณะ)

‘บัจจุบันทุกคนเป็นสื่อได้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม จำเป็นที่ต้องใช้สื่อ เพื่อบอกเล่าให้เห็น อย่างมีสติและจริยธรรม การเสพสื่อต้องมีองค์ความรู้อย่างเท่าทัน อีกทั้งจะต้องร่วมเฝ้าระวัง ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดีร่วมกันด้วย’
ด้านนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า สื่อดีต้องร่วมกันสร้าง ซึ่งวันนี้ยุทธศาสตร์ที่ผ่านกลไกของกองทุน และคณะทำงาน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า มีบุคคลที่เป็นช้างเผือก เข้ามาขอรับทุนและตั้งใจผลิตสื่อดีมีจำนวนที่เพิ่มสูงมากขึ้น
ทั้งนี้สื่อที่ดี นอกจากสร้างคุณค่า ที่มีทั้งความอิ่มเอม,ความภาคภูมิใจแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าที่เกิดจากนวัตกรรม สู่กระบวนการสื่อสาร ที่เป็นทางบวกได้อีกด้วย

‘กองทุนมีความพร้อม ที่จะสนับสนุน ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบพัสดุ ผ่านกลไกทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งอยากให้ทุกท่านคิดใหญ่ร่วมกัน เพราะการขับเคลื่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งอย่างมาจากการผลิตซ้ำ ที่เกิดจากสื่อทั้งสิ้น’ นายธนกร กล่าว
การเข้าชม : 254