ข่าวสาร

ย้อนกลับ
ประกาศแล้ว !! รายชื่อ 95 โครงการ ผู้ผ่านการพิจารณารับทุน ปี63 จากกองทุนสื่อ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5 /2563 (วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5 /2563 (วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุน

 โดย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รายงานผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท จากโครงการที่ยื่นเสนอมา 1,460 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาท

ซึ่งคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
95 โครงการ รวม 284,966,950 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
  •   โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 39 โครงการ รวม 89,200,100 บาท
  • โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 48 โครงการ รวม 180,000,000 บาท
  • โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 8 โครงการ รวม 15,766,850 บาท

นายธนกร กล่าวต่อว่า หลังจากการประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 95 โครงการแล้ว
กองทุนจะเชิญผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณามาร่วมงานปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันกับกองทุน กระบวนการจัดทำสัญญา จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ การแบ่งงวดงานงวดเงิน และการใช้ระบบข้อมูลในการบริหารโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับทุน ดำเนินโครงการไปด้วยความสะดวกและราบรื่น

หลังจากการประกาศผลรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณา ภายใน 15 วัน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมาจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน
ขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านการพิจารณา และขอให้กำลังใจกับทุกคนทุกโครงการ อย่าเพิ่งท้อเพราะกองทุนจะจัดเวทีอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโครงการ เพื่อให้มีโอกาสในการยื่นข้อเสนอโครงการในครั้งต่อไป”
การเข้าชม : 1434