ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหา/พัฒนา เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 34