ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ในการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และ พัฒนาการเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 34