ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศประกวดราคา จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเข้าชม : 94