ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 110