ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 119