ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านรู้เท่าทันและความฉลาดทางดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 49