ลิงค์ผลงาน

ย้อนกลับ
สายฝน - Falling Rain
เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เรียบเรียงเสียงประสาน: เอกชัย มาสกุลรัตน์
Mixed & Mastered by Christopher Janwong McKiggan
Recording engineer: Christopher Janwong McKiggan, ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์
Recorded at Christopher's Studio (Bangna)
Video edited by มิติ วิสุทธิ์อัมพร
JEEB Ensemble วง จีบ
ด้วยความร่วมมือจาก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


ทวีเวท ศรีณรงค์, ไวโอลิน
คณิน อุดมมะนะ, ไวโอลิน
มิติ วิสุทธิ์อัมพร, วิโอล่า
เอกชัย มาสกุลรัตน์, เชลโล่
ปัญญพัทธ์ วงศ์เวชวิวัฒน์ เชลโล่
ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์, ดับเบิลเบส
Christopher Janwong McKiggan, เปียโน/เรียนเรียงเสียงประสาน
ทฤษฎี ณ พัทลุง, เปียโน/ประพันธ์เพลง/เรียนเรียงเสียงประสาน


Paye Srinarong, violin
Kanin Udommana, violin
Miti Wisuthumporn, viola
Ekachai Maskulrat, cello
Panyaphat Wongwechwiwat, cello
Nuttaphon Lerswanuswong, Double bass
Christopher Janwong McKiggan, piano/arranger
Trisdee na Patalung, keyboard/composer/arranger
การเข้าชม : 194