ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุน

ย้อนกลับ
กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562 วงเงิน 203 ล้านบาท


โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
  2. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับประชาชนรวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ
  3. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและขับเคลื่อนสังคม ในด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  4. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ


ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

http://granting.thaimediafund.or.th/login.html

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2273-0116-8

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaimediafund.or.th/

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 294