ข่าวสาร

ปฐมนิเทศผู้รับทุนปี 63 คึก กองทุนสื่อ หวังได้ชิ้นงานปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สามารถจับต้อง เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้

ประกาศแล้ว !! รายชื่อ 95 โครงการ ผู้ผ่านการพิจารณารับทุน ปี63 จากกองทุนสื่อ

ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ชี้ การขับเคลื่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งอย่างมาจากการผลิตซ้ำ ที่เกิดจากสื่อทั้งสิ้น

การประชุมเชิงปฎิบัติการณ์แนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ผจก.กองทุนสื่อฯ ชี้ปรากฎการณ์ลุงพล ตอกย้ำความจำเป็นต้องมีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้สนใจเสนอโครงการ ขอรับทุนจากกองทุนสื่อ ปี 63 มูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท

กองทุนสื่อ ผนึกพลังเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปั้นโครงการ “รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รางวัลของคนทำสื่อดี

กองทุนสื่อฯ ร่วมกับ เมเจอร์ ชวนคนไทยรู้เท่าทัน Fake News ผ่าน “My Dad” และนิทรรศการ “รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคนไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์รับมือข่าวลวง (Fake News) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Dad” และนิทรรศการ“รู้จักคิด รู้จัก Click รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

Grants for Change กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน Grants for Change แถลงข่าวเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

กิจกรรม “Media Innovation Forum : ล้อมวงเสวนาพลิกโฉมสื่อไทย ก้าวไกลอย่างมีนวัตกรรม

กองทุนสื่อฯ - ม.เกษตร ร่วมพัฒนาสื่อ เปิด 8 บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญ ศ.นพ.ยง-รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นำองค์ความรู้ แก้ปัญหาประเทศชาติ “ดูแล ปกป้อง ป้องกัน” หยุด ! โรค - การระบาดของโรค ถ่ายทอดความรู้ส่งตรงถึงมือ ปชช.ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์

โหลดเพิ่ม