ข่าวสาร

เวทีสัมมนาเชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“มองหลายมุม ก้าวข้ามสิ่งที่เห็น สิ่งทีเป็น สิ่งที่เรียกว่าเพศสภาพ” งานสัมมนาความเป็นสากล เชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทุนฯ สนับสนุนทุนสร้างนวัตกรรมสื่อ ช่องทางใหม่ เพื่อช่วยเด็กเยาวชน จากการล่วงละเมิดทางเพศ

กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนทุนสร้างนวัตกรรมสื่อ ช่องทางใหม่ เพื่อช่วยเด็กเยาวชน จากการล่วงละเมิดทางเพศ

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งท

องค์กรวิชาการวิชาชีพ 14 แห่ง ลงนามความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab และงานสัมมนา “นวัตกรรมสื่อเพื่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม”

(5 สิงหาคม 62) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์ Singhuri Of Art“ ณ บริเวณสะพานค่ายบางระจัน เทศบาลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้บริหาร AMARC เข้าพบคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ หารือความร่วมมือระหว่างองค์กร

Mr. Suman Basnet, Regional Director, Regional Office for Asia-Pacific, The World Association of Community Radio Broadcasters เดินหน้าเข้าพบคณะผู้บริหาร คุณสุวารี เตียงพิทักษ์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในความร

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

หารือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Less is more ปี 2 การอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้พิการ ทะลายทุกข้อจำกัดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ มูลนิธิ Five for all จัดโครงการ Less is more #2 “การอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” สำหรับผู้พิการ 5 ภาค ทั่วประเทศ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ เอเชีย เซ็นเตอร์ และภาคีเครือข่ายจัดงานประชุม วิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Fake News and Elections in Asia”

การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ปัญหาข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยผู้ไม่ประสงคดี บนอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จของสาธารณชนและผลกระทบที่ตามมา

โหลดเพิ่ม