ข่าวสาร

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

โครงการ Fake News Fighter การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และกลไกในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

เสวนาต่อยอดความคิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ ติ๋ง ติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์ต่อเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ

เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคอีสาน เสนอให้กองทุนสื่อพิจารณาประเด็นเชิงพื้นที่ ในการจัดสรรทุนปี 64

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน

กองทุนสื่อฯ เปิดตัวงานวิจัยเฝ้าระวังสื่อ รับมือความรุนแรงในโลกไซเบอร์ ชี้ชัดต้องแก้ที่ต้นทาง ให้ปัญญาแก่ผู้รับสื่อ

พิธีมอบรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น โครงการเล่าเรื่องเป็นละคร ปีที่ 2

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัญจร 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6/2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564

โหลดเพิ่ม