ข่าวสาร

กองทุนสื่อ ผลึกพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

กองทุนสื่อจับมือสมาคมโฆษณาผนึกภาคีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง พัฒนาหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พบผู้จัดการกองทุนสื่อ เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสร้างหนัง 30 ล้าน

มติบอร์ดกองทุนสื่อ เห็นชอบจัดสรรทุน ปี64 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมเปิดยื่นขอกลางเดือนมกราคมนี้

กองทุนสื่อ มอบของขวัญวันเด็ก สื่อนิทานโควิด-19 ปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่

กองทุนสื่อ จับมือสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จิตอาสา กองทุนสื่อ ช่วยงานอาสาสมัครรับของบริจาค ที่ มูลนิธิกระจกเงา

โหลดเพิ่ม