ผลงานเด่น

นิยามเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย: คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Stop Cyberbullying หยุด! ระรานทางไซเบอร์

ถอดรหัสคำพ่อสอน: เด็กชายกับลูกหมาไม่มีชื่อ EP 2/2

เด็กชายกับลูกหมาไม่มีชื่อ โดย ผดุงศักดิ์ วัยวัฒน์ (Kids on Cloud)

สายฝน - Falling Rain

สายฝน - Falling Rain "เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป แต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม"

รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

เทปบันทึกภาพงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Centra by Centara ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สรุปภาพรวมการจัดงาน DOC Power: สร้างสังคมเรียนรู้ด้วยพลังสารคดี

สรุปภาพรวมกิจกรรมการเสวนาจากการจัดฉายภาพยนตร์สารดคีในประเด็น "การศึกษา" DOC Power: สร้างสังคมเรียนรู้ด้วยพลังสารคดี ทั้ง 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค

Media Fun Fact

ป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี

พะเยาทีวี

พะเยาทีวี ทีวีชุมชน

คลิปสอนวาดการ์ตูน

โหลดเพิ่ม