เลือกหน้า
img_0378-1.jpg
ปกแอบอ้าง-01-01
แบบฟอร์ม pdpa jpg
PDPA
ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ 1-01
WWW
img_0337-1.jpg
previous arrow
next arrow

เป็นองค์กรชั้นนำเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เตรียมพบกับ การ์ตูนเรื่อง “มีนา ฟ้าใส น้องกระต่ายตื่นตูน”
การ์ตูนอนิเมชั่นเสริมสร้าง EF (Executive Function) ให้กับน้อง ๆ วัย 3-6 ปี
ทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.15 น. #เริ่ม 25 พ.ย. 66 เป็นตอนแรก

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

Line official : @thaimediafund

ผลงานในโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 46 downloads
23/11/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 30 downloads
20/11/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 129 downloads
01/11/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
1 174 downloads
28/09/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายยุทธศาสตร์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
1 234 downloads
26/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 225 downloads
22/08/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 87 downloads
09/08/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 86 downloads
27/07/2023
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 774 downloads
16/06/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา
1 655 downloads
09/05/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 113 downloads
18/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 106 downloads
05/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 112 downloads
28/03/2023
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 335 downloads
01/03/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ และฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 479 downloads
25/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 203 downloads
28/12/2022
ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 310 downloads
26/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบุรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 167 downloads
20/12/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
1 102 downloads
02/12/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 335 downloads
30/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 197 downloads
27/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 240 downloads
18/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 282 downloads
17/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 285 downloads
06/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 255 downloads
05/10/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 594 downloads
14/09/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 361 downloads
14/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 342 downloads
21/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 266 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 203 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพันฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 453 downloads
07/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 164 downloads
05/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 572 downloads
30/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 204 downloads
27/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 581 downloads
07/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1561 downloads
07/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1318 downloads
09/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
1 181 downloads
08/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
1 152 downloads
07/02/2022
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉพาะด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
1 157 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 862 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 588 downloads
24/01/2022
ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 146 downloads
14/01/2022
ประกาศเลื่อน (ครั้งที่ 2) กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 143 downloads
04/01/2022
ประกาศเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 215 downloads
27/12/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 599 downloads
18/12/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 2301 downloads
22/11/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้จัดการฯ
1 887 downloads
19/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 676 downloads
11/05/2021
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 187 downloads
29/04/2021
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
1 73 downloads
26/04/2021
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 35 downloads
09/04/2021
ใบสมัครสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 64 downloads
09/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 75 downloads
10/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 50 downloads
03/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 32 downloads
23/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 29 downloads
01/02/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 45 downloads
29/01/2021
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 15 downloads
19/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 20 downloads
14/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง
1 22 downloads
07/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 11 downloads
30/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น
1 15 downloads
27/04/2020
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
1 19 downloads
23/04/2020
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
1 13 downloads
16/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1 18 downloads
06/12/2019
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 14 downloads
31/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างบริหารโครงการ 4 อัตรา
1 14 downloads
30/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 7 downloads
23/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 7 downloads
12/07/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 16 downloads
05/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
27/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
15/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 4 downloads
07/05/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 6 downloads
02/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
15/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ จำนวน 5 อัตรา
1 7 downloads
06/02/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
16/01/2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 7 downloads
21/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 6 downloads
18/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
04/12/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 4 downloads
08/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่(ดิจิทัลสารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์)
1 6 downloads
31/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
1 8 downloads
25/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
03/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 5 downloads
16/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 4 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
01/08/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 6 downloads
16/07/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2)
1 2 downloads
12/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
16/05/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
1 5 downloads
18/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
17/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 2 downloads
09/10/2017
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
25/09/2017
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 17 downloads
14/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
06/06/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 9 downloads
30/05/2017
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
08/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
04/05/2017
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 5 downloads
18/08/2016
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 7 downloads
11/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 15 downloads
08/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 13 downloads
03/08/2016
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 37 downloads
14/07/2016
  หัวข้อ
  ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
  1 0 download
  07/12/2023
  ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  1 5 downloads
  16/11/2023
  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566
  1 7 downloads
  09/11/2023
  ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  1 1 download
  06/11/2023
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
  1 0 download
  30/10/2023
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
  1 13 downloads
  02/10/2023
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
  1 6 downloads
  18/09/2023
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  1 13 downloads
  13/09/2023
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC)
  1 13 downloads
  28/08/2023
  ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023) ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2566
  1 8 downloads
  21/08/2023
  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”
  1 2 downloads
  16/08/2023
  ขอเชิญชวนร่วมงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
  1 3 downloads
  09/08/2023
  ประชาสัมพันธ์ “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566”
  1 12 downloads
  24/07/2023
  วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)
  1 0 download
  17/07/2023
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Social Media for government
  1 14 downloads
  14/07/2023
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
  1 2 downloads
  10/07/2023
  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
  1 1 download
  05/07/2023
  ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ ชวนครูฉลาดคิดก่อนใช้สื่อออนไลน์
  1 25 downloads
  12/06/2023
  กรมแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ( บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา
  1 5 downloads
  01/06/2023
  ประชาสัมพันธ์ระบบเเฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)
  1 21 downloads
  15/05/2023
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข.
  1 4 downloads
  09/05/2023
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ตำเเหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ
  1 6 downloads
  01/05/2023
  วารสารกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เม.ย. – มิ.ย. 66)
  1 7 downloads
  24/04/2023
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  1 3 downloads
  24/04/2023

   บทความเล่าสื่อกันฟัง

   YAKLAND : เมื่อหน้ายักษ์กลายเป็นน่ารักในยักษ์แลนด์ ตอนที่ 2

   YAKLAND : เมื่อหน้ายักษ์กลายเป็นน่ารักในยักษ์แลนด์ ตอนที่ 2

   การเข้าวัดทำบุญไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป และไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงวัย รุ่นลุงป้าน้าอา คุณตาคุณยาย เท่านั้น...

   YAKLAND : เมื่อหน้ายักษ์กลายเป็นน่ารักในยักษ์แลนด์

   YAKLAND : เมื่อหน้ายักษ์กลายเป็นน่ารักในยักษ์แลนด์

   ใครจะคิดว่า “ยักษ์” เขี้ยวใหญ่ คิ้วหนา หน้าตาถมึงทึง รูปร่างใหญ่โต ที่เห็นเป็นรูปปั้นถือกระบองคอยเฝ้าอยู่ตามวัดวาอาราม...

   อันดามัน ชาติพันธุ์มิใช่ความต่าง ตอนที่ 2

   อันดามัน ชาติพันธุ์มิใช่ความต่าง ตอนที่ 2

   “อันดามัน ชาติพันธุ์มิใช่ความต่าง”“เราต่างมีศาสตร์ศิลป์ ทุกท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์”“ตันหยง ตันหยง....”“ยิ่งพอได้รู้จัก...

   บทความและงานวิจัย

   วิเคราะห์การตั้งชื่อเรื่องเล่าผีไทย : กรณีศึกษา 100 เรื่องเล่ายอดนิยมจาก The Ghost Radio

   วิเคราะห์การตั้งชื่อเรื่องเล่าผีไทย : กรณีศึกษา 100 เรื่องเล่ายอดนิยมจาก The Ghost Radio

   จากความสำเร็จของภาพยนตร์ “ธี่หยด” ที่มาจากเรื่องเล่าในรายการ The Ghost Radio ซึ่งมียอดรับชมสูงถึง 14 ล้านครั้งบนยูทูบ...

   ตุลาคม 66 ภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อได้รับความสนใจสูงสุดในโซเชียลมีเดีย และ TikTok กลับมาเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมอีกครั้ง

   ตุลาคม 66 ภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อได้รับความสนใจสูงสุดในโซเชียลมีเดีย และ TikTok กลับมาเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมอีกครั้ง

   ตุลาคม 66 ภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อได้รับความสนใจสูงสุดในโซเชียลมีเดียและ TikTok กลับมาเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมอีกครั้ง...

   ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ

   “ความสุขของผู้ผลิต ถ้าเราทำงานด้าน production กองทุนสื่อถือเป็นหน่วยงานที่เราสามารถเสนอไอเดียที่ไม่มีกรอบ เป็นไอเดียที่ไม่ได้บอกว่าต้องทำแบบนี้ ๆ เป็นไอเดียที่มาจากทีม สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการทำสื่อดี ๆ ที่อยากนำเสนอออกไปทั้งภาพ เสียง วิธีการ เราได้เป็นอิสระในการทำงาน เราจะเล่าเรื่องต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเต็มที่ ผลงานจึงออกมาอย่างสร้างสรรค์”

   คุณละมัย สีสุระ
   โครงการอีดิเบิ้ล สตอรี่ ไทยเเลนด์
   ผลงานผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2564

   ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

   02 273 0116-9

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร 10400

   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]