เลือกหน้า
new280964

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ”
กองทุนมีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน”

‘The MATTER : การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโค้ด’ สร้างความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการศึกษาโปรแกรมมิ่งและโค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นวิชาความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต เพราะโลกจะพัฒนาไปสู่ความถนัดที่ต้องการอาศัยความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

โครงการ The MATTER : การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโค้ด   ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายการเล่าสื่อกันฟัง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 08.55 น. ทาง PSI สาระดี ช่อง 99

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม​

#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

ผลงานในโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทความและงานวิจัย

ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ

“เราเป็นแค่คนทำหนัง แต่เราได้ใช้ศักยภาพที่เราได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เรามี มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม คือเรารู้สึกดีใจต้อง  ขอขอบคุณกองทุนสื่อ ที่มีส่วนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น”

คุณพิมผกา โตวิระ
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2561

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th