เลือกหน้า
PDPA
83721CE5-AE8B-48C3-B6DC-6F7C6F9B4BE0
BN final
previous arrow
next arrow

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ”
กองทุนมีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน”

เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
กับงาน “TMF Power for Change สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ครั้งที่ 1 : ภาคใ
ต้ 
.
โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
#กองทุนสื่อ #ThaiMediaFund #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม #TMFPowerForChange #TMF #Powerforchange #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผลงานในโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทความและงานวิจัย

ซีรีส์วายกับช่องว่างในการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ

ซีรีส์วายกับช่องว่างในการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ

             ทุกปีในเดือน "มิถุนายน" หลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ (Lesbian,...

วิเคราะห์การสื่อสารออนไลน์ในกรณีคดีผู้กำกับโจ้

วิเคราะห์การสื่อสารออนไลน์ในกรณีคดีผู้กำกับโจ้

        สิงหาคม 2564 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นคดีสั่นสะเทือนวงการตำรวจไทย เมื่อปรากฏคลิปตำรวจทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติด...

ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ

“เราเป็นแค่คนทำหนัง แต่เราได้ใช้ศักยภาพที่เราได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เรามี มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม คือเรารู้สึกดีใจต้อง  ขอขอบคุณกองทุนสื่อ ที่มีส่วนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น”

คุณพิมผกา โตวิระ
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2561

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th