เลือกหน้า
โปรดระวังมิจฉาชีพ-web
promo-TMF Mooc
2567-Manison-Condensed-Medium
NGF_web
ปกแอบอ้าง-01-01
PDPA
แบบฟอร์ม pdpa jpg
ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียน_67
WWW
previous arrow
next arrow

เป็นองค์กรชั้นนำเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Thailand longstay (ไทยแลนด์ลองสเตย์)

เพลง : Thailand longstay
คำร้อง : ทำนอง : ขับร้องโดย
พี่ปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ศิลปินศิลปาธร)
.
ติดตาม Thailand longstay (ไทยแลนด์ลองสเตย์) ได้ที่
Facebook : Thailand​ longstay
YouTube : Thailand longstay
www.youtube.com/@ThailandLongstay
Instagram : Thailand longstay
instagram.com/thailand.longstay?igshid=NGExMmI2YTkyZg==
Tiktok : Thailand longstay
www.tiktok.com/@thailand.longstay?_t=8e71yveZBw1&_r=1
.
#ไทยแลนด์ลองสเตย์ #thailandlongstay
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

ผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ข่าวประกาศ

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 442 downloads
25/04/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 428 downloads
04/04/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์
1 413 downloads
20/03/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
1 498 downloads
18/03/2024
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
1 1182 downloads
20/02/2024
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 195 downloads
23/11/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 106 downloads
20/11/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร
1 207 downloads
01/11/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบริหารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
1 221 downloads
28/09/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายยุทธศาสตร์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
1 282 downloads
26/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 276 downloads
22/08/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 121 downloads
09/08/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 126 downloads
27/07/2023
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 816 downloads
16/06/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา
1 684 downloads
09/05/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 142 downloads
18/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 130 downloads
05/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 139 downloads
28/03/2023
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 359 downloads
01/03/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ และฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 496 downloads
25/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 239 downloads
28/12/2022
ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 328 downloads
26/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบุรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 189 downloads
20/12/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
1 124 downloads
02/12/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 354 downloads
30/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 223 downloads
27/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 267 downloads
18/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 301 downloads
17/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 309 downloads
06/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 276 downloads
05/10/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 616 downloads
14/09/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 384 downloads
14/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 361 downloads
21/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 285 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 222 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพันฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 471 downloads
07/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 182 downloads
05/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 594 downloads
30/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 225 downloads
27/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 608 downloads
07/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1595 downloads
07/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1348 downloads
09/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
1 198 downloads
08/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
1 171 downloads
07/02/2022
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉพาะด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
1 175 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 886 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 605 downloads
24/01/2022
ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 162 downloads
14/01/2022
ประกาศเลื่อน (ครั้งที่ 2) กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 160 downloads
04/01/2022
ประกาศเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 230 downloads
27/12/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 615 downloads
18/12/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 2320 downloads
22/11/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้จัดการฯ
1 905 downloads
19/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 693 downloads
11/05/2021
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 210 downloads
29/04/2021
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
1 90 downloads
26/04/2021
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 52 downloads
09/04/2021
ใบสมัครสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 80 downloads
09/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 92 downloads
10/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 67 downloads
03/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 48 downloads
23/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 46 downloads
01/02/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 61 downloads
29/01/2021
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 32 downloads
19/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 36 downloads
14/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง
1 39 downloads
07/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 27 downloads
30/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น
1 34 downloads
27/04/2020
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
1 43 downloads
23/04/2020
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
1 30 downloads
16/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1 34 downloads
06/12/2019
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 30 downloads
31/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างบริหารโครงการ 4 อัตรา
1 31 downloads
30/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 25 downloads
23/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 26 downloads
12/07/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 32 downloads
05/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 27 downloads
27/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 20 downloads
15/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 22 downloads
07/05/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 22 downloads
02/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
15/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ จำนวน 5 อัตรา
1 25 downloads
06/02/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 25 downloads
16/01/2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 25 downloads
21/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 24 downloads
18/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
04/12/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
08/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่(ดิจิทัลสารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์)
1 24 downloads
31/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
1 25 downloads
25/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
03/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 22 downloads
16/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 24 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 19 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 22 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
01/08/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
16/07/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2)
1 19 downloads
12/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
16/05/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
1 21 downloads
18/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 24 downloads
17/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 19 downloads
09/10/2017
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
25/09/2017
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 35 downloads
14/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 21 downloads
06/06/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 29 downloads
30/05/2017
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 22 downloads
08/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 26 downloads
04/05/2017
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 24 downloads
18/08/2016
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 23 downloads
11/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 34 downloads
08/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 32 downloads
03/08/2016
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 57 downloads
14/07/2016
  หัวข้อ
  โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน UNDP Media Fellowship on Sustainable Development
  1 7 downloads
  03/07/2024
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 10 (MCOT ACADEMY)
  1 7 downloads
  26/06/2024
  ประชาสัมพันธ์ “บัญชีบริการดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย
  1 2 downloads
  05/06/2024
  ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
  1 4 downloads
  29/05/2024
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษชน ประจำปี 2566-2567
  1 2 downloads
  23/05/2024
  ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2567 สภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
  1 3 downloads
  23/05/2024
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงาน
  1 8 downloads
  02/05/2024
  ประชาสัมพันธ์งาน DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)
  1 10 downloads
  26/04/2024
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง
  1 11 downloads
  18/04/2024
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 10
  1 18 downloads
  18/04/2024
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  1 19 downloads
  04/04/2024
  ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรม
  1 15 downloads
  22/03/2024
  ประชาสัมพันธ์โครงการ May Series 2024
  1 28 downloads
  22/03/2024
  ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์
  1 16 downloads
  14/03/2024
  ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
  1 16 downloads
  07/03/2024
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3
  1 21 downloads
  27/02/2024
  ประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมมาธิการแม่น้ำโขง
  1 29 downloads
  06/02/2024
  ประชาสัมพันธ์พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิธิภัณฑสถานเเห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
  1 16 downloads
  06/02/2024
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเพื่อคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567
  1 19 downloads
  06/02/2024
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN
  1 26 downloads
  24/01/2024
  ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….
  1 16 downloads
  12/01/2024
  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “เจรจาให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ” รุ่นที่ 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  1 23 downloads
  05/01/2024
  ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 21 downloads
  25/12/2023
  ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
  1 22 downloads
  07/12/2023
  ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  1 29 downloads
  16/11/2023
  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566
  1 21 downloads
  09/11/2023
  ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  1 14 downloads
  06/11/2023
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
  1 14 downloads
  30/10/2023
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
  1 25 downloads
  02/10/2023
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
  1 21 downloads
  18/09/2023
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  1 33 downloads
  13/09/2023
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC)
  1 28 downloads
  28/08/2023
  ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023) ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2566
  1 22 downloads
  21/08/2023
  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”
  1 16 downloads
  16/08/2023
  ขอเชิญชวนร่วมงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
  1 20 downloads
  09/08/2023
  ประชาสัมพันธ์ “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566”
  1 27 downloads
  24/07/2023
  วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)
  1 0 download
  17/07/2023
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Social Media for government
  1 28 downloads
  14/07/2023
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
  1 16 downloads
  10/07/2023
  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
  1 15 downloads
  05/07/2023
  ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ ชวนครูฉลาดคิดก่อนใช้สื่อออนไลน์
  1 40 downloads
  12/06/2023
  กรมแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ( บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา
  1 20 downloads
  01/06/2023
  ประชาสัมพันธ์ระบบเเฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)
  1 36 downloads
  15/05/2023
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข.
  1 18 downloads
  09/05/2023
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ตำเเหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ
  1 20 downloads
  01/05/2023
  วารสารกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เม.ย. – มิ.ย. 66)
  1 21 downloads
  24/04/2023
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  1 18 downloads
  24/04/2023
   หัวข้อ
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับภูมิภาค ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   19/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 3 downloads
   17/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการพอดแคสต์ธรรมะสำหรับประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 2 downloads
   17/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก
   1 4 downloads
   17/07/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์สื่อสำหรับ เด็กปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 4 downloads
   17/07/2024
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   28/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความผูกผันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก
   1 5 downloads
   28/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   28/06/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 13 downloads
   24/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   20/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   19/06/2024
   ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 17 downloads
   14/06/2024
   ประกาศประกาศผู้ชนะโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3
   1 16 downloads
   12/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 10 downloads
   05/06/2024
   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   05/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   30/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 7 downloads
   29/05/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   29/05/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program: Advanced Level) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 4 downloads
   24/05/2024
   ประกาศเพื่อฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators
   1 5 downloads
   23/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 16 downloads
   15/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   14/05/2024
   ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน (สร้างสรรค์ไทยปี 3)
   1 10 downloads
   13/05/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   30/04/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   30/04/2024
   ประกาศเพื่อฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
   1 25 downloads
   29/04/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program: Advanced Level) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 15 downloads
   26/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารวิชาการ TMF Journal ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 17 downloads
   17/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำโครงการพัฒนาและผลิตคู่มือตรวจสอบข้อมูลลวง Fact Check Handbook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 12 downloads
   09/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   07/03/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระบบ GPPC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   01/03/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   28/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่ตราสัญลักษณ์และภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   23/02/2024
   ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   21/02/2024
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   21/02/2024
   เช่าใช้บริการระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Cloud Server) เว็บไซต์มหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา (Virtual Exhibition Website) ประจำปีงบประมาณ 2567
   1 27 downloads
   09/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 18 downloads
   09/02/2024
   จ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC)
   1 26 downloads
   08/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานเป้าหมาย (TMF Linkage Center)
   1 20 downloads
   04/01/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดอบรมการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางการเป็นสื่อผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 30 downloads
   26/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการงบประมาณ (E-budget)
   1 18 downloads
   21/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างให้บริการระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ประจำปี 2567
   1 20 downloads
   19/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุ
   1 23 downloads
   18/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดูและระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการ บริหารจัดการ
   1 18 downloads
   12/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดประชุมเผยแพร่ภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค ปี 2566
   1 18 downloads
   05/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำสาคดีเปิดโลกศิลปะร่วมสมัย
   1 21 downloads
   01/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มนสื่อสังคมออนไลน์
   1 19 downloads
   29/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
   1 21 downloads
   28/11/2023
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
   1 24 downloads
   24/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
   1 21 downloads
   24/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประเมินสถานะองค์กรในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
   1 19 downloads
   20/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 20 downloads
   30/10/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566)
   1 26 downloads
   26/10/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนดิจิทัลสารสนเทศ
   1 19 downloads
   29/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนดิจิทัลสารสนเทศ
   1 18 downloads
   29/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านการบริการ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   1 18 downloads
   28/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายวนับสนุนการปฏิบัติงาน Co-Location NT Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 20 downloads
   28/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายหลัก
   1 19 downloads
   27/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำ Payroll Outsourcing
   1 19 downloads
   26/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิจัย
   1 18 downloads
   26/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Suit
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อโปรแกรมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเครื่องลูกข่าย(Managed Endpoint Detection and Respose)
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
   1 18 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   19/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 0 download
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองใช้กรณีฉุกเฉิน
   1 19 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่ว่างเครื่องเซิร์ฟเวิร์ฟ Co-Location Server บริการของ NT -IDC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 20 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 18 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
   1 25 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   14/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   13/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   13/09/2023
   ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   13/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   06/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข้อมูลบิดเบือน (ข่าวลวง ข่าวปลอม) (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program)
   1 28 downloads
   05/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาบทละครชุดเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   05/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   04/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   04/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   01/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุน ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   31/08/2023
   ประกวดราคาจ้างผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   31/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป๋็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   31/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   30/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   28/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   28/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจัดการงานโครงการ (PM) และระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านงบประมาณ (E-budget) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   24/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ระดับอุดมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
   1 21 downloads
   24/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   24/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   22/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   22/08/2023
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023 และจ้างจัดเสวนางานวิชาการเชิงนวัตกรรม (Think tank) เพื่อยกระดับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2
   1 21 downloads
   21/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   21/08/2023
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงาน จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   21/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 18 downloads
   16/08/2023
   ประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   16/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   15/08/2023
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 66 ถึง 18 ส.ค. 66
   1 19 downloads
   15/08/2023
   ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
   1 26 downloads
   11/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   10/08/2023
   ประกวดราคาจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   08/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   04/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
   1 19 downloads
   04/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   04/08/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
   1 36 downloads
   25/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   25/07/2023
   ประกาศจ้างผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี ๓)
   1 49 downloads
   21/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   21/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   19/07/2023
   ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   19/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   17/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   14/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   14/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   03/07/2023
   ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/06/2023
   ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   28/06/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   23/06/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   23/06/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   03/05/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
   1 44 downloads
   28/04/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   24/04/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 36 downloads
   18/04/2023
   ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานโครงการสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
   1 27 downloads
   31/03/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   31/03/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 43 downloads
   28/02/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 46 downloads
   22/02/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   22/02/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 60 downloads
   07/02/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   07/02/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2565
   1 50 downloads
   20/01/2023
   ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   28/12/2022
   ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   15/11/2022
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 66 downloads
   15/11/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)
   1 42 downloads
   27/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 33 downloads
   18/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   11/10/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   05/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานเสวนาวิชาการ แถลงความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการทำงานของเครือข่ายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 25 downloads
   26/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 97 downloads
   21/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 80 downloads
   20/09/2022
   ประกาศยกเลิกการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 29 downloads
   20/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาผลิตสื่อธรรมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/09/2022
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   16/09/2022
   ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   16/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อ “วัฒนธรรมอาหารไทยท้องถิ่น” ส่งเสริม Soft Power ไทยสู่สากล โดยสู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่วีดิทัศน์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำการเขียนโครงการขอรับทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดการประชุมวิชาการ TMF Journal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 34 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุ่มประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   12/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   12/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสีขาวเยาวชนทันสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อธรรมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 47 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดแสดงผลงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
   1 45 downloads
   07/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำเรื่องเล่าการให้โอกาสคนพิการเข้าสู่สังคมการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   07/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   07/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   06/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการของผู้ได้รับทุนสนับสนุนที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   06/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   06/09/2022
   ประการเชิญชวนจ้างโครงการจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภารกิจภายใต้แคมเปญ “Good Content Good Media For All สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   06/09/2022
   ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   06/09/2022
   ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ผ่านรายการโทรทัศน์
   1 51 downloads
   05/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตชุดสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อ เพื่อการเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การสื่อสารของสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   02/09/2022
   ประกาศเชิญชวนเช่าใช้งานเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน ๓๐ เครื่อง ระยะ ๓ ปี
   1 27 downloads
   30/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   29/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   29/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   25/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เพลงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   24/08/2022
   จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
   1 0 download
   23/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม (Digital Investigation (Fact- Check) Training Program) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   02/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 0 download
   27/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   27/07/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   27/07/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   27/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   27/07/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
   1 37 downloads
   22/07/2022
   ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 63 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับทุน, ผู้ผลิตสื่อ โดยวิธีคัดเลือก
   1 34 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) โดยวิธีคัดเลือก
   1 38 downloads
   08/07/2022
   ประกาศประกวดราคา จ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 88 downloads
   30/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   30/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตเนื้อหาและเผยแพร่ภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   29/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   23/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   23/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 56 downloads
   10/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพื่อรณรงค์ ลดการประทุษวาจา (Hate Speech) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 56 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรผ่านตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดหาและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานเป้าหมาย ระยะที่ ๒ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสวนาพัฒนาคลังความคิด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์กร (Think Tank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
   1 40 downloads
   07/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   07/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   06/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดำเนินการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์อู่ข้าว (Hub of The Rice Profile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   30/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   27/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำบันทึก “50 วิถีแห่งนักเขียนไทย ตามรอยแห่งความคิดคำนึง” (50 Paths of Thai Writers : Reflection Tracing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   23/05/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   18/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมนักวิจัย TMF Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   17/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 50 downloads
   12/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 28 downloads
   12/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   03/05/2022
   ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   26/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสารคดีสั้นสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   26/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างศึกษา วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   25/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   20/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 32 downloads
   18/04/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
   1 43 downloads
   18/04/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 83 downloads
   18/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
   1 23 downloads
   12/04/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   12/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   23/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานมอบรางวัลสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   23/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   16/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   11/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   09/03/2022
   ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
   1 20 downloads
   28/02/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   15/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเยาวชน ผ่านการ์ตูน อิงประวัติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   14/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ผ่านรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีเชิงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   14/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่ตราสัญลักษณ์และภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   14/02/2022
   การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A4 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
   1 28 downloads
   08/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานเสวนาออนไลน์ Grants for Change 2022 เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุนปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   07/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   01/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   26/01/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
   1 37 downloads
   20/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   20/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   18/01/2022
   ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   04/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   29/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   24/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   23/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 28 downloads
   17/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์และถอดบทเรียนผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 53 downloads
   14/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำเพลง เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   08/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   02/12/2021
   ประกาศยกเลิกการจ้างศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของช่วงวัยเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธี คัดเลือก
   1 28 downloads
   22/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 27 downloads
   22/11/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   17/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชนภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   12/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีคัดเลือก
   1 34 downloads
   12/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Suit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   11/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ที่มีขนาดงบประมาณเกิน 2,500,000 บาท ขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 38 downloads
   08/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาแผนงานพัฒนาช่องทางสื่อวิทยุสาธารณะต้นแบบ โดยวิธีคัดเลือก
   1 32 downloads
   05/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านการบริการ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้าน การใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   03/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่รายการเล่าสื่อกันฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   27/10/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
   1 205 downloads
   26/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 44 downloads
   25/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   20/10/2021
   ประกาศประชาพิจารณ์ งานจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นระยะเวลา 3 วัน ทำการ
   1 25 downloads
   20/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 42 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 37 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   19/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   19/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 109 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำรองใช้กรณีเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   19/10/2021
   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ในงานจัดจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2564
   1 40 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   14/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 59 downloads
   11/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการพ่นฆ่าเชื้อโรคปรับสภาพอากาศในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำ Payroll Outsourcing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   29/09/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   29/09/2021
   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   29/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   29/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 52 downloads
   29/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   28/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   22/09/2021
   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   21/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 36 downloads
   21/09/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 44 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 45 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   16/09/2021
   ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
   1 79 downloads
   15/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   15/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 34 downloads
   09/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 60 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 51 downloads
   09/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
   1 42 downloads
   07/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   02/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 118 downloads
   23/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 36 downloads
   05/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 32 downloads
   05/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 73 downloads
   22/07/2021
   ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
   1 40 downloads
   02/07/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
   1 126 downloads
   30/06/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 50 downloads
   25/06/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 41 downloads
   21/06/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 74 downloads
   10/06/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   07/06/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 94 downloads
   31/05/2021
   ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 35 downloads
   24/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนนโนบาย แผนและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก
   1 55 downloads
   24/05/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 87 downloads
   13/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไทยแลนด์ New Normal
   1 79 downloads
   12/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 73 downloads
   29/04/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   29/04/2021
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
   1 69 downloads
   26/04/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
   1 21 downloads
   02/04/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
   1 25 downloads
   05/03/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 27 downloads
   04/03/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับรถยนต์
   1 39 downloads
   08/01/2021
   ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
   1 25 downloads
   05/11/2020
   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 29 downloads
   05/11/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   18/09/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   18/09/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   18/08/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   30/07/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   30/06/2020
   ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
   1 21 downloads
   24/06/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบฯ
   1 22 downloads
   31/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อโครงการความรู้จากแพทย์สู้โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   28/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการผลิตสารคดีสั้น อสม. ฮีโร่เงียบ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 25 downloads
   28/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ Covid-19 (Social distancing)
   1 21 downloads
   27/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการรณรงค์ต้านโควิด19 (เน้นวินัยและสนับสนุนมาตรการของรัฐ) New Normal
   1 23 downloads
   27/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน
   1 28 downloads
   12/04/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ
   1 25 downloads
   12/04/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการนิทานต้านโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   12/04/2020
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   16/03/2020
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   31/01/2020
   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   07/11/2019
   ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 23 downloads
   31/10/2019
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 5 รายการ
   1 20 downloads
   30/10/2019
   ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   18/10/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 21 downloads
   24/09/2019
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 21 downloads
   03/09/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
   1 23 downloads
   29/08/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 23 downloads
   23/05/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 24 downloads
   13/05/2019
   ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   12/04/2019
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   1 20 downloads
   04/04/2019
   ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   1 22 downloads
   05/03/2019
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง
   1 20 downloads
   15/08/2018
   ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   11/06/2018
   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   30/05/2018
   ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2561
   1 23 downloads
   09/05/2018
   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
   1 45 downloads
   12/04/2018
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 35 downloads
   12/04/2018
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 28 downloads
   12/04/2018
   ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
   1 22 downloads
   26/12/2017
   สอบราคาจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น
   1 28 downloads
   29/06/2017

    บทความเล่าสื่อกันฟัง

    บทความและงานวิจัย

    ซีรีส์วายไทย เน้นขายความเท่าเทียม ความรู้เรื่องเพศ การยอมรับ หรือแค่ ฉากจิ้น ?

    ซีรีส์วายไทย เน้นขายความเท่าเทียม ความรู้เรื่องเพศ การยอมรับ หรือแค่ ฉากจิ้น ?

    ซีรีส์วายไทย เน้นขายความเท่าเทียม ความรู้เรื่องเพศ การยอมรับ หรือแค่ ฉากจิ้น ? 18 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.)...

    10 ประเด็นที่ได้รับความสนใจ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมมากที่สุดในโลกออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2567

    10 ประเด็นที่ได้รับความสนใจ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมมากที่สุดในโลกออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2567

    บางกอกคณิกา ติดอันดับ 1 ประเด็นที่โลกออนไลน์สนใจในเดือน พ.ค. 67  ขณะที่ผลสอบ TCAS ติดอันดับ 7 ผู้สื่อสารที่สร้าง...

    ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ

    “ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สําหรับการสนับสนุน และการตรวจพิจารณาผลงานอย่างพิถีพิถันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายที่อาจถูกหลงลืมจากธุรกิจสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน”

    คุณอโนมา สอนบาลี
    หัวหน้าโครงการนักสืบสายรุ้ง ซีซั่น 2
    ผลงานผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565

    อ่านเพิ่มเติม

    ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

    02 273 0116-9

    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

     1,370,897

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

    เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
    email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
    email: [email protected]

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

    เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
    ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
    กรุงเทพมหานคร 10400

    โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
    email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
    email: [email protected]