เลือกหน้า
banner_ผลประกาศทุนปี65
Banner_creativethai
83721CE5-AE8B-48C3-B6DC-6F7C6F9B4BE0
83721CE5-AE8B-48C3-B6DC-6F7C6F9B4BE0
BN final
previous arrow
next arrow

สร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ”
กองทุนมีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อ สร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย

กองทุนสื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก จากพลังทางวัฒนธรรม สู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ความมั่นคงของประเทศ 

#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

 

ผลงานในโครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทความและงานวิจัย

วิเคราะห์การสื่อสารออนไลน์ในกรณีคดีผู้กำกับโจ้

วิเคราะห์การสื่อสารออนไลน์ในกรณีคดีผู้กำกับโจ้

        สิงหาคม 2564 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นคดีสั่นสะเทือนวงการตำรวจไทย เมื่อปรากฏคลิปตำรวจทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติด...

ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ

“เราเป็นแค่คนทำหนัง แต่เราได้ใช้ศักยภาพที่เราได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เรามี มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม คือเรารู้สึกดีใจต้อง  ขอขอบคุณกองทุนสื่อ ที่มีส่วนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น”

คุณพิมผกา โตวิระ
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2561

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th