เลือกหน้า

กองทุนสื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เปิดหลักสูตรออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”
โดยความร่วมมือของ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ    พร้อมให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนแล้วทาง https://learningdq-dc.ku.ac.th

– หลักสูตรใหม่ต่อยอดความสนใจของประชาชนจากหลักสูตรบทเรียน ออนไลน์ covid 19 และระบาดวิทยา   ที่มีประชาชนเข้ามาเรียนจบและโหลดประกาศนียบัตรแล้วกว่า 190,000 คน

– หลักสูตรออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”   มีบทเรียน 8 บท 42 ตอน ทุกตอนมีคลิปบรรยาย มีเนื้อหาให้อ่าน   มีคำถามให้ตอบ เมื่อท่านเรียนจบ สามารถโหลดประกาศนียบัตรดิจิทัล  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนฟรี ไม่จำกัดความรู้ กองทุนสื่อ ม.เกษตร   อาจารย์ยืน คุณหมอยง ขอเชิญช่วยกันส่งต่อความรู้   ให้เด็กๆ นักเรียน ลูกหลาน และประชาชนทั่วไปได้มาเรียน   เพื่อฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ และ การเป็นพลเมืองดิจิทัล