เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า จากกรณีวิกฤตโควิดในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนฯ ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และการป้องกันให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ทั้งบทเพลง, นิทานต้านโควิด, ผลงานโครงการจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่, สปอตรณรงค์ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ รวมถึงผลิตซีรีส์วิถีชุมชนมุสลิมกับการบริหารในช่วงสถานการณ์โควิด
.

ดร.ธนกร กล่าวว่า “นอกจากนั้นหลังจากกองทุนสื่อ ผมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดทำโครงการบทเรียนออนไลน์หลักสูตร covid19 และ ระบาดวิทยา โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางเว็บไซต์ learningcovid.ku.ac.th ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา อสม. และประชาชนทั่วไปเรียนจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรไปแล้วกว่า 190,000 ราย และเพื่อเป็นการต่อยอดบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร covid19 และระบาดวิทยา

กองทนุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อเป็นการต่อยอด ขยายผล ชีวิตวิถีใหม่ที่เกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีโนโลยีดิจิทัล โดยจะเปิดให้เรียนในเร็ว ๆ นี้
.
“สำนักงานกองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทั่วไป จะใช้สื่อรณรงค์ และการป้องกันโควิด เพียงแค่ดาวน์โหลด ทั้งจากช่อง YouTube และเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้ว ยังเป็นการส่งสื่อปลอดภัยให้กับคนที่เรารักในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย” ดร.ธนกร กล่าว