เลือกหน้า

(18 มี.ค. 65) ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อ Online สำหรับเยาวชนผู้พิการ 5 ภาคทั่วประเทศ หรือ Less is More ปีที่ 4 เป็นการอบรมให้กับเยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ 15 คนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อออนไลน์ หรือการเป็น Youtuber ในอนาคตให้น้อง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านด้วย โดยจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ 15 คนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อออนไลน์ หรือการเป็น Youtuber ในอนาคตให้น้อง ๆ ได้อีกด้วย รวมถึงยังได้วิทยากรชื่อดัง 5 คน ทั้ง หมู-ชยนพ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง , น้องฝ้าย Beauty Blogger ใช้เท้าแต่งหน้า , เปาวลี-พรพิมล นักร้องนักแสดงชื่อดัง , บอย เพจท่องเที่ยวสะดุดตา และพิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์”

โดยหลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรมได้ส่งผลงานมาให้คณะกรรมการตัดสิน โดยมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 300 คน เป็นผู้ตัดสินโหวตให้คะแนน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 , 2 , 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 20,000 10,000 และ 5,000 ตามลำดับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกนิฐา  นามอภิชาตขจร Clip story of piploy  https://youtu.be/YkuMs8ebzwg

อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวทิพภาวรรณ พลล่องช้าง Clip Nan can do  https://youtu.be/pekRnXbLhFA

อันดับที่ 3 นายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ Clip เที่ยวหัวหิน ถิ่นกัปตัน  https://youtu.be/XQzSNuk3B5M

และรางวัลชมเชย  นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา Clip ครู cool cool  https://youtu.be/d9hz0ooPhXE

และนายวิรุตม์  อภัยวงศ์ Clip Brightsight https://youtu.be/W0KfnSt7N5w

ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ฯ กล่าวในรายการเจาะใจว่า “การผลิตสื่อให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชากรแต่ละช่วงวัย ความพิการ พื้นที่ อาชีพ วัฒนธรรม  เพศสภาพ ฯลฯ ที่มีความเฉพาะ ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อทั่วไปได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยสื่อที่มีความเฉพาะและเหมาะสมตามบริบทของแต่ละกลุ่ม ที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการผลิตสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในส่วนของของน้อง ๆ เยาวชนผู้พิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน ในการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค ในการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ และมุ่งหวังการพัฒนาตนเองของเยาวชนผู้พิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต”

ติดตามชมเรื่องราวความสามารถของน้อง ๆ ได้ในรายการ “เจาะใจ LIFE HACKS” ทาง Facebook เจาะใจ Johjai และทาง YouTube JSL GLOBAL MEDIA วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ติดตามข่าวสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ที่ Facebook Fanpage www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial และเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th