เลือกหน้า

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 2

ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท