เลือกหน้า

รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและพิธีประกาศพันธสัญญาประชารัฐ หนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 องค์กร ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ: มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ Thailand 4.0″ พร้อมเยี่ยมบูธกองทุนฯ โดยมีคุณ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รอง ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมพิธี และให้การต้อนรับ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการอ่าน DIY ทำปกสมุด เล่นเกมส์อย่างคับคั่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา