เลือกหน้า

รายการที่นำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

มาเผยแพร่ ต่อยอด- ขยายผล  ทำการสื่อสารให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และได้รับประโยชน์จากผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับความรู้ และประสบการณ์ร่วมในผลงานด้านการผลิตและนำเสนอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รายการเล่าสื่อกันฟัง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  เวลา แปดนาฬิกา-สามสินาที  ถึงเวลา แปดนาฬิกา-ห้าสิบห้านาที  ทางช่อง PSI สาระดี 99