เลือกหน้า

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมที่ประเทศไทย
24-28 มกราคม 2561
19th General Assembly
Confederation of ASEAN Journalists
BANGKOK, January 24-28, 2018

วันนี้ (26 มค.2561) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ปี 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนายอุตตมะ สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายเทพชัย หยอง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน และประเทศพันธมิตร เสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

จากนั้นเป็นมีพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ ให้แก่ นายเทพชัย หยอง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารจากประเทศไทย ได้แก่ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายเชาวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการบริหาร จากนั้นตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนร่วมกันต่อไป

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ThaiMediaFund