เลือกหน้า

วันนี้ (6 มีค.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับฟังการเสวนา “งานวิจัย รู้ทัน ป้องกันเด็กและเยาวชนผ่านโลกออนไลน์” จัดโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ประตูน้ำ (Photo by SuPanniKa)