เลือกหน้า

    นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฮาร์ดคอร์ ข่าว ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕ ในประเด็นเรื่อง “Media Watch เฝ้าสื่อ” ออกอากาศรายการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๒๐ น. ที่ผ่านมา

    ลักษณะเด่นของแอปพลิเคชันคือ การเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ดำเนินการได้รวดเร็ว มีการรายงานหรือแจ้งได้สะดวกและง่ายขึ้น เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐต่างๆ เพราะที่ผ่านมาเมื่อประชาชนร้องเรียนมักจะใช้เวลานาน คนร้องเรียนไม่ทราบความคืบหน้า หรือมีผลเป็นอย่างไร จึงอยากให้รัฐมีการบูรณาการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

    การลิงค์ข้อมูลสามารถส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาชีพในการดูแลกำกับกันเองให้มีประสิทธิภาพ อาทิ สมาคมสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ และฝ่ายภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลสื่อตามกฎหมาย เช่น กระทรวงวัฒนธรรม หรือ กสทช. เมื่อมีข้อมูลไหลเข้ามาก็ช่วยแจ้งบอก เป็นการทำงานเชิงรุก มีมิติภาคประชาชนเข้ามาช่วยกันสะท้อนให้สื่อที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุง แก้ไข ไม่ใช่แค่บ่นหรือพูดกันลอยๆในโลกโซเชียล แต่เป็นการเข้าไปให้ข้อมูลโดยตรงแบบรับผิดชอบ เพราะเราทำงานโดยผ่านอาสาสมัครในการเป็นทีมดูแลอย่างเป็นระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
07/2560