เลือกหน้า

โครงการประกวดหนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด “เสนห์ไทยวิถีใหม่”  สะท้อนชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด จากความร่วมมือของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ประกอบด้วย

1. “หม่องนะแจ้ ” โดยอำนาจ แตงสมบูรณ์

2. “ใกล้กัน” โดยทีมปังหยา อารี

3. “ชนชั้นชินเขต” โดยชินเขตกรุ๊ป