เลือกหน้า

“โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่”

เป็นโครงการผลิตสื่อประเภททีวีสารคดีของสมาคมอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายอย่าง สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่องรายการ NEW18 และช่องทางออนไลน์

เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางธรรมชาติ และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยรูปแบบของรายการจะเป็นการเล่าเรื่องเชิงสารคดีผสมผสานกับ Reality ด้วยการนำบุคลากรที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ เช่น “มินท์” มณฑล กสานติกุล เจ้าของเพจท่องเที่ยวชื่อดัง “I Roam Alone” / “ว่านไฉ” อคิร วงศ์เซ็ง เจ้าของเพจ “อาสาพาไปหลง” / นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์มือเก๋า ที่ใส่ใจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ มาเป็นพิธีกรในแต่ละตอน

โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรู้ถึงแนวทางการอยู่ร่วมระหว่างคนกับธรรมชาติ และนำเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางธรรมชาติในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผืนป่าขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมถึง 6 จังหวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ