เลือกหน้า

โครงการ “Deep South Young Filmmaker (เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ)” เป็นโครงการการสอนและอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างได้มาตรฐานสากลและจัดเจนในการเล่าเรื่อง รวมไปถึงการขัดเกลาพื้นฐานการใช้สื่อภาพยนตร์ภายใต้การแนะนำจากวิทยากรที่มีคุณภาพจากวงการภาพยนตร์ไทยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงในพื้นที่

นับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2562 ทางทีมงานได้เดินทางเพื่อสร้างความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์สร้างภาคีเครือข่ายใน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และจัดกิจกรรมนำร่อง 2019 Short Film Mobile Lab ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมการฉายหนังและร่วมพูดคุยกับคนทำหนังสั้น ผู้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำภาพยนตร์สั้นในปัจจุบันร่วมกับผู้ชมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และประชาสัมพันธ์โครงการไปด้วยในเวลาเดียวกัน