เลือกหน้า

“โครงการ The Blind Art Project” เป็นโครงการผลิตสื่อประเภททีวี จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD เป็นรายการที่ถ่ายทอดศิลปะของผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้เปิดมุมมองความคิดทางด้านศิลปะและถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปีนตาบอดทั้ง 9 ท่าน โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินตาบอดทั้ง 9 ท่านนั้นได้มีทีมงาน The Nose Thailand มาให้ความรู้และข้อมูลในการใช้สีผสมกลิ่นสร้างสรรค์ผลงาน