เลือกหน้า
8 บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญ ศ.นพ.ยง-รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นำองค์ความรู้ แก้ปัญหาประเทศชาติ ดูแล ปกป้อง ป้องกัน” หยุด ! โรค – การระบาดของโรค ถ่ายทอดความรู้ส่งตรงถึงมือ ประชาชน เรียนจบมีใบ Certificate รับรองด้วย!