เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คิวบิกครีเอทีฟ เปิดตัว ค่ายเด็กติดเกม ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) รับสมัครเยาวชนอายุ 9-14 ปี จำนวน 200 คนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่ายติดอาวุธป้องกันปัญหาติดเกม พร้อมเรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านฐานกิจกรรมสุดสนุก สอดแทรกความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาทักษะชีวิตไปกับนักกิจกรรมและนักจิตวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าสังคมไทยต้องรับมือปัญหาการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสม ยิ่งเฉพาะเยาวชนกับการเล่นเกม หากเกินความพอดี และเล่นเกมที่มีเนื้อหาไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทางที่ไม่เหมาะสม จึงจะต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย 

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการ ค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้ภารกิจดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การใช้สื่อของเด็ก เยาวชน พ่อแม่ และผู้ปกครอง ที่อาจไม่รู้เท่าทันสื่อจนนำไปสู่ปัญหาการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมโดยเฉพาะปัญหาการติดเกม