เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผลิต เผยแพร่ สื่อเตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันภัยจาก “อาชญากรรมออนไลน์”

โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทน ร่วมกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการผลิตและเผยแพร่สื่อเตือนภัย เพื่อสร้างการรับรู้ และเฝ้าระวังอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ลดความสูญเสียและความเสียหายอันเกิดจากอาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ทางกองทุนฯ ตระหนักและพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ออนไลน์ที่เป็นภัยใกล้ตัวโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ขอความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนทุกแขนง ช่วยกระจายข่าวสารและเผยแพร่สื่อเตือนภัยต่อไป”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า กองทุนได้เข้ามาสนับสนุนและร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการผลิตสื่อเตือนภัยเพื่อสร้างการรับรู้ และการเฝ้าระวังอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันว่าอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนการจัดทำสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เตือนภัยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้  “นับเป็นเรื่องที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน และเพื่อต่อยอดในการรู้เท่าทันสื่อ สร้างการรับรู้ และเตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันภัยจากอาชญากรรมออนไลน์” ดร.ธนกร กล่าว