เลือกหน้า

ถึงเวลาที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยจะเฉิดฉายอยู่ในหน้าจอ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ประกาศ
ความสำเร็จก้าวแรกด้วยการเปลี่ยนสังคมด้วยพลัง Soft Power กับโปรเจคต์ผลิตละครโทรทัศน์ ชุด “ฮัลโหล
ไทยแลนด์
” พร้อมออกสู่สายตาประชาชนแล้ว ในเฟสแรก จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ภาคตะวันออก เรื่องพัทยาซอยสุดท้าย ภาคเหนือ เรื่อง เภรีระบัดชัย ภาคใต้ เรื่อง ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า  ติดตามทางสื่อ
Facebook : ฮัลโหลไทยแลนด์ Hello Thailand และ Youtube : ฮัลโหลไทยแลนด์ Hello Thailand คาดหวังซีรี่ส์ในเฟสแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้น ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและร่วมมือกันเผยแพร่วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ภูมิปัญญา ผู้คน และสถานที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลกร่วมกัน และสร้างพลังการสื่อสารในแบบ Soft Power อย่างแท้จริง
ที่จะสามารถผลักดันสังคม เศรษฐกิจไทย ให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้  (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า จากที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ขยับบทบาทก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการสร้างละครโทรทัศน์ ผลิตซีรีส์ ฮัลโหลไทยแลนด์ ละครสร้างสรรค์สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยทำงานร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่เฟ้นหา “ช้างเผือก” นักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่ เป็นผู้เล่าเรื่องและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ภาคเหนือ เรื่อง เภรีระบัดชัย โดย คุณภัททิรา วิภวภิญโญ  , ภาคอีสาน เรื่อง ออนแอร์หรรษาบ้านนาโฮแซว โดย คุณมาลีอะตะนิตย์ , ภาคตะวันออก เรื่อง พัทยาซอยสุดท้าย โดย คุณเอก อันเป็นเอก  ,ภาคใต้ เรื่อง ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า
โดย คุณญาณพันธ์ พันธรักษ์ และ ภาคกลางและตะวันตก เรื่อง อมรพิมาน โดย คุณเธียรชัย อิศรเดช

โดยซีรีส์ทั้ง 5 เรื่อง ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ทั้งเรื่องสถานที่ถ่ายทำ ทีมงาน และคัดเลือกนักแสดง เปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมกับนักแสดงมืออาชีพ อาทิ เท่ห์ อุเทน,
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ , ครูนิค ศรัณย์,ไพศาล ขุนหนู, ฐิติ พุ่มอ่อน, นรินทร ณ บางช้าง ฯลฯและร่วมงานกับทีม
โปรดักชั่นมืออาชีพ โดย บริษัท ซีเนฟาร์ม จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานผลิตในครั้งนี้ เกิดเป็นมิติใหม่ต้นแบบของการทำงานละครโทรทัศน์ ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ขณะนี้ละครโทรทัศน์ ชุด ฮัลโหลไทยแลนด์” ในเฟสแรก จำนวน 3 เรื่อง พร้อมออกสู่สายตาประชาชน ได้แก่ ภาคตะวันออก เรื่อง พัทยาซอยสุดท้าย ภาคเหนือ เรื่อง เภรีระบัดชัย ภาคใต้ เรื่อง ใต้สมุทรสุดปลายฟ้า

ผู้สนใจที่รักความเป็นท้องถิ่นไทยทุกท่าน ติดตามชมได้ทาง Facebook : ฮัลโหลไทยแลนด์ Hello Thailand และ Youtube  ฮัลโหลไทยแลนด์ Hello Thailand “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนยังคงให้ความสนับสนุนและร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ภูมิปัญญา ผู้คน และสถานที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลก เป็นพลังการสื่อสารในแบบ Soft Power อย่างแท้จริง เพื่อผลักดันสังคม เศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน” ดร.ธนกร กล่าว