เลือกหน้า

“ยกระดับ-ปรับทิศทาง กฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสรรทุนให้กับผู้ผลิตสื่อในทุกปี เพื่อสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อและ
การพัฒนาสื่อเพื่อสังคม โดยเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
พ.ศ. 2558 จึงถึงเวลาประเมินผลของกฎหมาย เพื่อยกระดับและปรับทิศทางกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสื่อผู้รับทุน

กองทุนสื่อ ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ เชิญผู้รับทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “ยกระดับ-ปรับทิศทาง กฎหมายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.30 น. ทาง Zoom Webinar

ลงทะเบียนได้ที่ : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dY3Z-Yu-QnKGh6biFSSxLA#/registration